Turnovské fantazie

JIž tuto středu od 18:00 hodin se v turnovské synagoze uskuteční Turnovské fantazie – koncert studentů letních kurzů psychosomatiky hry na housle.

Na koncertě zazní díla světového repertoáru v podání skvělých mladých interpretů. Navíc si pro vás mladí umělci připravili krásné autorské projekty, které tvořili přímo zde v Turnově a předlohou se jim stalo právě město a jeho magická zákoutí!

Přijďte se zaposlouchat do sladkých tónů sólových houslí a inspirovat se uměleckou fantazií, kterou vzbuzuje naše město!

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Being Medea v karanténě.

film Being Medea v karanténě

Divadelní performance našeho mezinárodního souboru Colture Company skončila v karanténě. Po úspěšné premiéře v Drážďanech již na konci roku 2019 jsme získali pozvání na prestižní evropské festivaly, které se kvůli pandemické situaci nemohly uskutečnit a dokonce ani v tomto roce tomu nebude jinak…

Proto jsme se rozhodli vytvořit alespoň online verzi našeho představení a navíc promítnout do celého tématu kontext karantény, izolace a nejistoty z budoucnosti.

BEING MEDEA 2.0 Quarantäne projekt byl podpořen „Česko-německým fondem budoucnosti“  

„Tři ženy se ocitají ve světě mezi včerejškem a zítřkem. Mezi ztrátou a ziskem. Stav nejistoty. Přechodná zóna mezi útěkem a novým životem. 
Médeia opouští svůj domov, aby se s Jasonem vydala vstříc nové budoucnosti a začala nový život. Přitom překonávají malé i velké překážky, vydávají se na cestu do nejistoty a projdou mnoha lidskými osudy. Jason brzy najde v novém světě spojení, zatímco Médea čeká v tranzitní zóně na další vlak. Pár metrů od nového světa ji zastaví plot. Uvízne tam s dalšími dvěma ženami, které mají podobný osud. V inscenaci BÝT MEDEA režisér a autor hry Stephan Bestier se zabývá tématem odchodu z domova a příchodu do nového světa. Médeia se stává příkladnou hrdinkou, která si po staletí klade stále stejnou otázku: Kdo jsem v cizí zemi?
S knihou „Být Médeou 2.0 Karanténa“ vzniká další část, která se zabývá situací v tranzitní zóně. Jak člověk reaguje izolovaně, sám a na vnější vlivy. Projekt BEING MEDEA se mezitím vyvinul v laboratoř, která se zabývá migrací, tolerancí, izolací a sociálními otřesy. Hra o antické postavě Médeie je vždy v centru pozornosti a je zkoumána z okolností, které nás v danou chvíli ovlivňují. KDO JSEM? Otázka, která se opakovaně objevuje.“

Hrají:

Medea: Johanna Withalm, Yvonne Reich a Natalie Renaud-Claus

Jason: Vilém Veverka
Hudba: Martin Hybler

Režie: Stephan Bestier

Německo-česká koordinace: Jana Kubánková

ŽÍT DVAKRÁT je na světě!

ŽÍT DVAKRÁT. Film, který vytvořil náš multi-artový mezinárodní soubor Colture Company, je na světě!

Náš tým v minulých měsících usilovně pracoval navzdory lockdownům, napříč hranicemi, v digitálních vlnách nesoucích se od Kolína nad Rýnem přes Heidelberg a Prahu až do Turnova.

Předlohou filmu se nám stal fascinující příběh výtvarníka Einara Wegenera, který se jako první prokázaná osoba nechal přeoperovat na ženu, krásnou a křehkou Lili Elbe. V prolínání slov, barev, hudby a tance zaznamenáváme téma mužského v ženském a ženského v mužském i koexistenci obou rovin v jediné bytosti.

Přejeme Vám příjemný a inspirativní zážitek!


oficiální stránky souboru

 

Žít dvakrát

Colture Company vyrazila na uměleckou cestu!

Navzdory situaci, navzdory restrikcím. Necenzurujeme, otevíráme a již brzy budeme mít otevřeno i pro vás všechny! Na jaro 2021 připravujeme hned dvě online premiéry! 

Náš tým usilovně pracuje napříč hranicemi, v digitálních vlnách. Pracujeme v týmech, separovaných v rámci svých států a měst, od Kolína nad Rýnem přes Heidelberg a Prahu až do Turnova. Pracujeme samostatně i kolektivně přes obrazovky počítačů, výsledky na papíře posíláme poštou. 

Právě žijeme „Dvěma životy“, tématem transformace. Tato multidisciplinární performance měla mít živou premiéru toto jaro v Heidelbergu. Přesouváme svou performance na půdu filmu.

Předlohou se nám stal fascinující příběh výtvarníka Einara Wegenera, který se jako první prokázaná osoba nechal přeoperovat na ženu, krásnou a křehkou Lili Elbe. V kreativním procesu analyzujeme téma mužského v ženském a ženského v mužském i koexistenci obou rovin v jedné bytosti, váhy, které se obrátí na druhou stranu a vágnosti absolutně vyměřených dvou pohlaví. 

Naše zpracování reaguje z hlediska minulosti na příběh odvahy Einara Wegenera a v současnosti na stále více se odhalující téma trans-lidí a vzestupný počet změn pohlaví u mladé generace 15+, z hlediska budoucnosti pak od-společenštění a od-politizování tématu s pohybem do transcendence a otevřenosti. 

Téma není jen o změně pohlaví, ale i o vymezenosti, až omezenosti našeho vnímání, a rozebírá fenomén jednoty v celku, kdy vše je nějakým způsobem obsaženo v jednom každém z nás. 

Premiéra filmu z kreativního procesu napříč Evropou již v březnu 2021!

Most bez hranic

Jak zareagovat na uzavřené hranice, zbraně na hraničních liniích? Jak vnímat karanténu, lidskou distanci, všechny ty zákazy, omezení, výkřiky “nesmění”? 

Jediné řešení pro to, abychom nerozervali naši multikulturní spolupráci na kusy, bylo postavit mezi námi most, silný most spolupráce a kreativního dialogu, který půjde až za kamenné budovy, dřevěné podia, nutnost jednoty místa a času. 

V reakci na situaci roku 2020 a pozastavení kulturní činnosti jsme se naopak rozjeli a šli do toho. Založili jsme most mezinárodní umělecké spolupráce, mezinárodní soubor umělců z Čech a Německa! A dorazili jsme do cíle! Jsme COLTURE COMPANY! 

Navštivte naše webovky a seznamte se s našimi projekty Colture Company

A nezapomeňte! Není hranic kromě těch, které si vytváříme sami!

Being Medea na Fringe festivalu!

Po úspěšných podzimních premiérách v Čechách a německých Drážďanech se „Being Medea“ představí na prestižním festivalu Fringe v německém Duisburgu.

Oficiální stránky festivalu

Festival je z důvodu koronavirových opatření přesunut z původně plánovaného srpna na říjen, v srpnu na svých stránkách nabídne online skeče a pozvánky na podzimní představení.

Being Medea je společnou autorskou prací německého scénáristy a divadelního režiséra Stephana Bestiera a českého hudebního skladatele Martina Hyblera. Toto psychologické drama dává divákovi nahlédnout do hlubin nitra migrujících žen, jejich vztahu k minulosti a rodné zemi, jejich přítomnosti před branami nové země, k sobě samým. Osobnost Jasona je zpracována unikátním způsobem – nonverbální hudební řečí hoboje a jeho expresivních možností.

Ženský svět je divákovi zprostředkován za plotem, zatímco svobodný Jason se pohybuje v našem svobodném prostoru napříč publikem a ve virtuozních kadencích své sebeprezentace povzbuzuje diváky k interakci.

V roli Medey excelují německé herečky Yvonne Reich, Johanna Withalm a Natalie Renaud-Claus, v roli Jasona pak vynikajicí hobojista Vilém Veverka.

oficiální stránky projektu

Sanremo Junior již počtvrté!

Dne 19. února se v pražském divadle Hybernia uskutečnilo velkolepé finále dětské pěvecké soutěže Sanremo Junior, které již počtvrté uskutečnil skvělý tým umělecké agentury BonArt!

finálová třináctka v akci

Celkem deset dětí z České republiky a tři děti ze Slovenska, kteří se probojovali několika výběrovými konkurzy, poměřila své síly před hvězdnou porotou zpěváků i hudebních manažerů v čele s Meky Žbirkou, Helenou Vondráčkovou, Ondřejem Soukupem či Janisem Sidovským. Děti zazpívaly za doprovodu BonArt Pops Orchestra pod vedením dirigenta Martina Hyblera. Celým večerem provázel Jan Čenský.

Vítězkou české sekce se stala jedenáctiletá Karolína Čížková, ve slovenské sekci pak nejvíce oslovila porotu třináctiletá Mária Valentová. Obě dívky tak postoupily do velkého světového finále, které se uskuteční v květnu v italském městě Sanremo.

Všechny děti před finálovým večerem absolvovaly několikaměsíční intenzivní přípravná soustředění zahrnující hlasovou přípravu s Eliškou Hrubou-Toperczerovou, jevištní pohyb s Dianou Šoltýsovou, kurz etikety a rétoriky s Janem Čenským a semináře psychohygieny s Janou Kubánkovou. Právě v tomto konceptu tkví jedinečnost celého projektu. Skutečnou výhrou je právě tato možnost několik měsíců na sobě pracovat pod vedením odborníků, zdokonalovat své dovednosti a čerpat nevšední zkušenosti, mezi něž právě finálové vystoupení s orchestrem bezpochyby patří.

Finalisté a dirigent Martin Hybler v akci!

V letošním roce se přes výběrová kola probojoval také jedenáctiletý talentovaný Roman s dětského domova a dokázal tím, že pokud máte dostatek odhodlání, snahy a poctivosti, můžete to i přes nepříznivé okolnosti dotáhnout daleko! Zároveň tím soutěž opět prokázala, že je skutečně otevřena všem. Světové finále v Sanremu je nejen hudebním svátkem, ale i symbolickým setkáváním všech národností, které přes všechny odlišnosti silně spojuje právě láska k hudbě.

finalisté, celý organizační a umělecký tým soutěže, BonArt Pops Orchestra

Koncert k Vánocům velkolepě!

Kdy jindy se propojovat, než právě o vánočních svátcích? Jakým jiným způsobem, nežli uměním? Tradiční Koncert k Vánocům se uskutečnil dne 12. prosince ve velkém sále Kulturního centra Střelnice v Turnově.

Smyslem tohoto koncertního projektu je především každý rok vytvořit prostor pro jedinečné propojení a uměleckou spolupráci amatérských a profesionálních umělců, dospělých a dětí z Turnovska. Tito malí i velcí umělci se setkávají celý podzim na pravidelných zkouškách, kde mají možnost umělecky růst a sdílet své hráčské i lidské zkušenosti napříč věkovými kategoriemi a připravují krásný vánoční program pod vedením dirigenta Martina Hyblera. Vrcholem je pak samotná prezentace vám posluchačům na Koncertě k Vánocům.

Na koncertě se letos opět představil turnovský smyčcový orchestr TOS ve spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy, dechovou sekci orchestru doplnili mimo jiné také první hráči České filharmonie. Možnost účinkovat na koncertě letos dostaly oba turnovské dětské pěvecké sbory – Turnováček a Carmina, které připravila paní sbormystrině Daniela Nechutná. Děti vystoupily v samostatném pásmu koled a rovněž společně s dospělým smíšeným pěveckým sborem Musica Fortuna.

I v letošním roce jsme do Turnova pozvali speciálního hosta koncertu. Tentokrát jím byl populární zpěvák Meky Žbirka, který zazpíval spolu s orchestrem TOS výběr písní z projektu Symphonic Album, na němž se podílel Martin Hybler v roli autora orchestrálních aranží Mekyho písní. V samotném závěru jsme připravili pro diváky velké překvapení a hudební dárek v podobě písně Johna Lennona „Merry Christmas, War is Over“, kterou společně s Mekym zahráli všichni muzikanti a zazpívaly všechny zúčastněné sbory. Pro naše hudebníky i zpěváky to byl skutečně životní zážitek. Tato píseň se stala nádhernou a silnou tečkou za letošním Koncertem k Vánocům, hudebním přáním k Vánocům všem posluchačům i silným poselstvím o smyslu spolupráce napříč různorodými skupinami lidí pro nás všechny.

Koncert měl překrásnou atmosféru a diváci odměnili dětské i dospělé hráče a zpěváky nadšeným a dlouhým potleskem vestoje. Pro mnohé muzikanty a malé zpěváčky byla tato zkušenost vystoupení na velkém koncertě s orchestrem úplně první a díky krásnému přijetí publika se stala dozajista velkou motivací k dalšímu hudebnímu směřování.

Součástí Koncertu k Vánocům byla opět výtvarná dílna, kde si naši návštěvníci mohli vyzkoušet malbu na plátna i techniku koláže pod vedením akademického malíře Pavla Tichoně.