„Osamělé já“

Jedinečný koncertní projekt pro čistě sólové housle, který prezentuje české moderní autory z období mezi lety 1918 – 2018. Interpretka projektu je houslistka Jana Kubánková. Sólistka je na podiu sama.

Součástí projektu je živé vyprávění o autorech, jejich dílech i jejich vnitřním i vnějším boji při tvorbě. Složitá politická situace, světová válka, komunistický režim. Jak se autoři vyrovnávali s takovými podmínkami? Jak se tyto skutečnosti odrazily na jejich tvorbě i v osobním životě? Svoboda uměleckého vyjádření je základním předpokladem vzniku uměleckého díla. Jak byla ohrožována svoboda uměleckého vyjádření v těchto časech? Jak nakonec jejich svobodná tvorba ovlivnila jejich skutečnou svobodu v reálném světě? 

Součástí programu je skladba Martina Hyblera “Lonely Self”, která přímo pojednává o fenoménu lidské svobody. Ta tkví uvnitř člověka a manifestuje se odmítnutím autokratických doktrín, ponižování lidské důstojnosti a přijetím zodpovědnosti za sebe sama – tím se člověk vlastně stává samotným, osamělým v sobě samém, neboť na tuto svou zodpovědnost je za sebe sám –  je“lonely self“.

Mezinárodní premiéra projektu proběhla v létě 2018 ve Washingtonu DC, USA.

Koncert na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu DC, USA

Koncert pro Mezinárodní nadaci obětí komunismu