„Osamělé já“

Jedinečný koncertní projekt pro čistě sólové housle, který prezentuje české moderní autory z období mezi lety 1918 – 2018. Interpretka projektu je houslistka Jana Kubánková. Sólistka je na podiu sama.

Součástí projektu je živé vyprávění o autorech, jejich dílech i jejich vnitřním i vnějším boji při tvorbě. Složitá politická situace, světová válka, komunistický režim. Jak se autoři vyrovnávali s takovými podmínkami? Jak se tyto skutečnosti odrazily na jejich tvorbě i v osobním životě? Svoboda uměleckého vyjádření je základním předpokladem vzniku uměleckého díla. Jak byla ohrožována svoboda uměleckého vyjádření v těchto časech? Jak nakonec jejich svobodná tvorba ovlivnila jejich skutečnou svobodu v reálném světě? 

Součástí programu je skladba Martina Hyblera “Lonely Self”, která přímo pojednává o fenoménu lidské svobody. Ta tkví uvnitř člověka a manifestuje se odmítnutím autokratických doktrín, ponižování lidské důstojnosti a přijetím zodpovědnosti za sebe sama – tím se člověk vlastně stává samotným, osamělým v sobě samém, neboť na tuto svou zodpovědnost je za sebe sám –  je“lonely self“.

Mezinárodní premiéra projektu proběhla v létě 2018 ve Washingtonu DC, USA.

Koncert na Velvyslanectví České republiky ve Washingtonu DC, USA

Koncert pro Mezinárodní nadaci obětí komunismu

Projekt byl na jaře 2019 natočen na CD za podpory Nadace OSA.