Turnovské fantazie

JIž tuto středu od 18:00 hodin se v turnovské synagoze uskuteční Turnovské fantazie – koncert studentů letních kurzů psychosomatiky hry na housle.

Na koncertě zazní díla světového repertoáru v podání skvělých mladých interpretů. Navíc si pro vás mladí umělci připravili krásné autorské projekty, které tvořili přímo zde v Turnově a předlohou se jim stalo právě město a jeho magická zákoutí!

Přijďte se zaposlouchat do sladkých tónů sólových houslí a inspirovat se uměleckou fantazií, kterou vzbuzuje naše město!

Vstupné na koncert je dobrovolné.

Being Medea v karanténě.

film Being Medea v karanténě

Divadelní performance našeho mezinárodního souboru Colture Company skončila v karanténě. Po úspěšné premiéře v Drážďanech již na konci roku 2019 jsme získali pozvání na prestižní evropské festivaly, které se kvůli pandemické situaci nemohly uskutečnit a dokonce ani v tomto roce tomu nebude jinak…

Proto jsme se rozhodli vytvořit alespoň online verzi našeho představení a navíc promítnout do celého tématu kontext karantény, izolace a nejistoty z budoucnosti.

BEING MEDEA 2.0 Quarantäne projekt byl podpořen „Česko-německým fondem budoucnosti“  

„Tři ženy se ocitají ve světě mezi včerejškem a zítřkem. Mezi ztrátou a ziskem. Stav nejistoty. Přechodná zóna mezi útěkem a novým životem. 
Médeia opouští svůj domov, aby se s Jasonem vydala vstříc nové budoucnosti a začala nový život. Přitom překonávají malé i velké překážky, vydávají se na cestu do nejistoty a projdou mnoha lidskými osudy. Jason brzy najde v novém světě spojení, zatímco Médea čeká v tranzitní zóně na další vlak. Pár metrů od nového světa ji zastaví plot. Uvízne tam s dalšími dvěma ženami, které mají podobný osud. V inscenaci BÝT MEDEA režisér a autor hry Stephan Bestier se zabývá tématem odchodu z domova a příchodu do nového světa. Médeia se stává příkladnou hrdinkou, která si po staletí klade stále stejnou otázku: Kdo jsem v cizí zemi?
S knihou „Být Médeou 2.0 Karanténa“ vzniká další část, která se zabývá situací v tranzitní zóně. Jak člověk reaguje izolovaně, sám a na vnější vlivy. Projekt BEING MEDEA se mezitím vyvinul v laboratoř, která se zabývá migrací, tolerancí, izolací a sociálními otřesy. Hra o antické postavě Médeie je vždy v centru pozornosti a je zkoumána z okolností, které nás v danou chvíli ovlivňují. KDO JSEM? Otázka, která se opakovaně objevuje.“

Hrají:

Medea: Johanna Withalm, Yvonne Reich a Natalie Renaud-Claus

Jason: Vilém Veverka
Hudba: Martin Hybler

Režie: Stephan Bestier

Německo-česká koordinace: Jana Kubánková

ŽÍT DVAKRÁT je na světě!

ŽÍT DVAKRÁT. Film, který vytvořil náš multi-artový mezinárodní soubor Colture Company, je na světě!

Náš tým v minulých měsících usilovně pracoval navzdory lockdownům, napříč hranicemi, v digitálních vlnách nesoucích se od Kolína nad Rýnem přes Heidelberg a Prahu až do Turnova.

Předlohou filmu se nám stal fascinující příběh výtvarníka Einara Wegenera, který se jako první prokázaná osoba nechal přeoperovat na ženu, krásnou a křehkou Lili Elbe. V prolínání slov, barev, hudby a tance zaznamenáváme téma mužského v ženském a ženského v mužském i koexistenci obou rovin v jediné bytosti.

Přejeme Vám příjemný a inspirativní zážitek!


oficiální stránky souboru

 

Žít dvakrát

Colture Company vyrazila na uměleckou cestu!

Navzdory situaci, navzdory restrikcím. Necenzurujeme, otevíráme a již brzy budeme mít otevřeno i pro vás všechny! Na jaro 2021 připravujeme hned dvě online premiéry! 

Náš tým usilovně pracuje napříč hranicemi, v digitálních vlnách. Pracujeme v týmech, separovaných v rámci svých států a měst, od Kolína nad Rýnem přes Heidelberg a Prahu až do Turnova. Pracujeme samostatně i kolektivně přes obrazovky počítačů, výsledky na papíře posíláme poštou. 

Právě žijeme „Dvěma životy“, tématem transformace. Tato multidisciplinární performance měla mít živou premiéru toto jaro v Heidelbergu. Přesouváme svou performance na půdu filmu.

Předlohou se nám stal fascinující příběh výtvarníka Einara Wegenera, který se jako první prokázaná osoba nechal přeoperovat na ženu, krásnou a křehkou Lili Elbe. V kreativním procesu analyzujeme téma mužského v ženském a ženského v mužském i koexistenci obou rovin v jedné bytosti, váhy, které se obrátí na druhou stranu a vágnosti absolutně vyměřených dvou pohlaví. 

Naše zpracování reaguje z hlediska minulosti na příběh odvahy Einara Wegenera a v současnosti na stále více se odhalující téma trans-lidí a vzestupný počet změn pohlaví u mladé generace 15+, z hlediska budoucnosti pak od-společenštění a od-politizování tématu s pohybem do transcendence a otevřenosti. 

Téma není jen o změně pohlaví, ale i o vymezenosti, až omezenosti našeho vnímání, a rozebírá fenomén jednoty v celku, kdy vše je nějakým způsobem obsaženo v jednom každém z nás. 

Premiéra filmu z kreativního procesu napříč Evropou již v březnu 2021!

Being Medea na Fringe festivalu!

Po úspěšných podzimních premiérách v Čechách a německých Drážďanech se „Being Medea“ představí na prestižním festivalu Fringe v německém Duisburgu.

Oficiální stránky festivalu

Festival je z důvodu koronavirových opatření přesunut z původně plánovaného srpna na říjen, v srpnu na svých stránkách nabídne online skeče a pozvánky na podzimní představení.

Being Medea je společnou autorskou prací německého scénáristy a divadelního režiséra Stephana Bestiera a českého hudebního skladatele Martina Hyblera. Toto psychologické drama dává divákovi nahlédnout do hlubin nitra migrujících žen, jejich vztahu k minulosti a rodné zemi, jejich přítomnosti před branami nové země, k sobě samým. Osobnost Jasona je zpracována unikátním způsobem – nonverbální hudební řečí hoboje a jeho expresivních možností.

Ženský svět je divákovi zprostředkován za plotem, zatímco svobodný Jason se pohybuje v našem svobodném prostoru napříč publikem a ve virtuozních kadencích své sebeprezentace povzbuzuje diváky k interakci.

V roli Medey excelují německé herečky Yvonne Reich, Johanna Withalm a Natalie Renaud-Claus, v roli Jasona pak vynikajicí hobojista Vilém Veverka.

oficiální stránky projektu

Koncert k Vánocům velkolepě!

Kdy jindy se propojovat, než právě o vánočních svátcích? Jakým jiným způsobem, nežli uměním? Tradiční Koncert k Vánocům se uskutečnil dne 12. prosince ve velkém sále Kulturního centra Střelnice v Turnově.

Smyslem tohoto koncertního projektu je především každý rok vytvořit prostor pro jedinečné propojení a uměleckou spolupráci amatérských a profesionálních umělců, dospělých a dětí z Turnovska. Tito malí i velcí umělci se setkávají celý podzim na pravidelných zkouškách, kde mají možnost umělecky růst a sdílet své hráčské i lidské zkušenosti napříč věkovými kategoriemi a připravují krásný vánoční program pod vedením dirigenta Martina Hyblera. Vrcholem je pak samotná prezentace vám posluchačům na Koncertě k Vánocům.

Na koncertě se letos opět představil turnovský smyčcový orchestr TOS ve spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy, dechovou sekci orchestru doplnili mimo jiné také první hráči České filharmonie. Možnost účinkovat na koncertě letos dostaly oba turnovské dětské pěvecké sbory – Turnováček a Carmina, které připravila paní sbormystrině Daniela Nechutná. Děti vystoupily v samostatném pásmu koled a rovněž společně s dospělým smíšeným pěveckým sborem Musica Fortuna.

I v letošním roce jsme do Turnova pozvali speciálního hosta koncertu. Tentokrát jím byl populární zpěvák Meky Žbirka, který zazpíval spolu s orchestrem TOS výběr písní z projektu Symphonic Album, na němž se podílel Martin Hybler v roli autora orchestrálních aranží Mekyho písní. V samotném závěru jsme připravili pro diváky velké překvapení a hudební dárek v podobě písně Johna Lennona „Merry Christmas, War is Over“, kterou společně s Mekym zahráli všichni muzikanti a zazpívaly všechny zúčastněné sbory. Pro naše hudebníky i zpěváky to byl skutečně životní zážitek. Tato píseň se stala nádhernou a silnou tečkou za letošním Koncertem k Vánocům, hudebním přáním k Vánocům všem posluchačům i silným poselstvím o smyslu spolupráce napříč různorodými skupinami lidí pro nás všechny.

Koncert měl překrásnou atmosféru a diváci odměnili dětské i dospělé hráče a zpěváky nadšeným a dlouhým potleskem vestoje. Pro mnohé muzikanty a malé zpěváčky byla tato zkušenost vystoupení na velkém koncertě s orchestrem úplně první a díky krásnému přijetí publika se stala dozajista velkou motivací k dalšímu hudebnímu směřování.

Součástí Koncertu k Vánocům byla opět výtvarná dílna, kde si naši návštěvníci mohli vyzkoušet malbu na plátna i techniku koláže pod vedením akademického malíře Pavla Tichoně.

Drážďanská premiéra Být Medea

Ve dnech 23. a 24. listopadu se uskutečnila premiéra a první repríza představení Být Medea v rámci festivalu Kunsttage Dresden v německých Drážďanech, ve zcela vyprodaném prostoru Sektor Evolution. Projekt byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Představení je společnou autorskou prací německého scénáristy a divadelního režiséra Stephana Bestiera a českého hudebního skladatele Martina Hyblera. Toto psychologické drama dává divákovi nahlédnout do hlubin nitra migrujících žen, jejich vztahu k minulosti a rodné zemi, jejich přítomnosti před branami nové země, k sobě samým. Osobnost Jasona je zpracována unikátním způsobem – nonverbální hudební řečí hoboje a jeho expresivních možností.

Ženský svět je divákovi zprostředkován za plotem, zatímco svobodný Jason se pohybuje v našem svobodném prostoru napříč publikem a ve virtuozních kadencích své sebeprezentace povzbuzuje diváky k interakci.

V roli Medey excelovaly německé herečky Yvonne Reich, Johanna Withalm a Natalie Renaud-Claus. V roli Jasona se představil vynikajicí hobojista Vilém Veverka.


oficiální web festivalu

Klíče od svobody rozezněly výročí

17. listopadu roku 2019, 30 let od Sametové revoluce, bod vítězství v historii a třicetiletá cesta jeho obhajoby, vítězství ideálů a následný dlouhodobý proces jejich relalizace. Polemika nad společenskými i lidskými hodnotami, které demokracii udržují a kultivují, úvahy nad rizikovými faktory a manifestací síly, která demokratickou stavbu boří. Co to skutečně znamená svoboda? Jaké závazky nám vůči svobodě a ze svobody plynou?

tanečník Šimon Kubáň, dirigent Martin Hybler a soubor IMUZA Company

Všechny tyto roviny jsme promítli do umělecké produkce „Klíče od svobody“, která vznikla spoluprací profesionálních umělců v rámci našeho Institutu svobody. Vytvořili jsme uměleckou sekvenci hudby, vizuálu a tance, která nabídla divákům možnost nahlédnout do klíčových událostí předchozích let, klíčových hrozeb pro demokracii, klíčových hodnot, které demokracii konstituují, a prožít si je emocionálně a esteticky, vstoupit do atmosféry doby a procítit je ve vlastním nitru…

Jana Kubánková a Daniel Mikolášek

Celé pásmo otevřela skladba Crux Luboše Fišera pro sólové housle, tympány a zvony v podání Jany Kubánkové a Daniela Mikoláška. Skladba byla napsána jako protest na nastupující normalizaci po vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území v roce 1968. Plynule navázalo autorské video výtvarníka Pavla Tichoňe s názvem „50 let podle Tichoně“, ve kterém mohli diváci zhlédnout velmi originální a místy satirický pohled na klíčové události od roku 1968 až po současnost.

IMUZA Company, Martin Hybler

Logicky pak navázala skladba Martina Hyblera „Oligarcha Globalizátor“ se skvělou taneční choreografií Šimona Kubáně. Skladba vznikla již před zhruba 14 lety jako vizionářská interpretace potenciálních rizik pro demokracii v podobě lidí, kteří touží zachvátit skrze svůj majetek politickou moc a tím se stát pro demokracii likvidační. Postavu oligarchy zatančil sám Šimon Kubáň, pod vedením Martina Hyblera hrála IMUZA Company ve složení: Jana Kubánková – housle, Jana Vychodilová – klavír, Renata Raková – klarinet, Kryštof Tomeček – elektrická kytara, Martin Chmelař – trombon, Lukáš Polák – violoncello a Bohemia Saxofon Quartet ve složení: Kateřina Pavlíková, Pavel Fiedler, David Marišler a Pavel Škrna.

Následovala desetiminutovka svěžího starého amerického jazzu v podmanivém provedení Bohemia Saxophone Quartetu. Během celé skladby si mohli diváci na plátně číst inspirativní citáty o demokracii od českých i světových osobností. Samotná hudba pocházela z doby, z níž čerpali inspiraci přední politické osobnosti pro kultivaci demokracie v jejich domovině – jmenovitě náš první demokratický prezident Tomáš Garrigue Masaryk.

Plynule navázalo druhé autorské video Pavla Tichoně s názvem „Klíčové klíče“, které symbolickým způsobem otevírání dveří ukázalo, jaké hodnoty bychom v sobě měli sami otevřít jakožto individuality na cestě ke svobodě a demokracii.

Bohemia Saxophone Quartet
IMUZA Company, v pozadí závěr videa Pavla Tichoně

Závěr patřil působivé aranži starého Svatováclavského chorálu Martinem Hyblerem s názvem „Veritas vincit – Pravda vítězí“, v podání IMUZA Company, v pozadí byly promítány fotografie z Václavského náměstí z několika různých období protestů a demonstrací jakožto symbol hlasu národa a jeho otevřeného boje za pravdu a svobodu.

Klíče od svobody se rozezněly v rámci slavnostního večera 30 let od Sametu, a co dál?, který uspořádalo město Turnov spolu s kulturním centrem Turnov.

Autorkou fotografií je Ester Havlová.