Za svobodu a demokracii

K dnešnímu Dni boje za svobodu a demokracii, k pohnutým dnům české politiky, která znovu viditelně odhaluje autokraty mezi námi a mechanismy starých struktur, přikládáme skladbu Martina Hyblera se skicami Jany Kubánkové – „Oligarcha globalizátor“.

„Oligarcha globalizátor“  je tak trochu orwellovská kompozice o tom, co se stane, když se do politiky dostane oligarcha – člověk, který se zrodí z peněz a politického populismu – velmi často ze špinavých peněz i nečistých mocenských vztahů; člověk, který si „koupí“ hlasy populistickými bonmoty, sliby a hesly; člověk, který v politice upřednostňuje osobní zájmy nad občanskými a státními…  Vizionářská skladba Martina Hyblera, z roku 2006, která nabývá stále větší aktuálnosti, je zde… Protože onen člověk je zde také…

Vítězí politika osobních zájmů. Cílem politiky těch nejvyšších již není občan ani stát, nýbrž stát a občan se stává prostředkem pro dosažení osobní prosperity politických špiček. Je toto demokracie? …

 

 

 

 

Ptáci Českého Ráje v hudbě

Dne 24.4. proběhla v Turnově prezentace nové knihy Ptáci skalních měst Českého Ráje od našeho předního ornitologa a znalce přírody RNDr. Zdeňka Mrkáčka. Na knize spolupracoval spolu s Karlem Broulíkem, svérázným milovníkem všeho ptactva a vášnivým horolezcem, který po třicet let mapoval hnízdění a život ptačích druhů v Českém Ráji. Večerem provázel v klavírních improvizacích k působivým fotografiím ze skalních měst Martin Hybler.

 

Základní melodické obrysy zpěvu ptáků Českého Ráje

Martin  spolupracuje s panem Mrkáčkem již zhruba deset let. Kromě improvizačních hudebních pásem k jeho úžasným fotografiím pracuje zejména na notografickém a hudebním zmapování zpěvu ptáků Českého Ráje. Některé výsledky již publikovali ve velmi oblíbené knize pana Mrkáčka Ptáci Českého Ráje(2011). Tato kniha obsahuje i CD s živými nahrávkami ptactva.

Až navštívíte osobně Český Ráj, určitě se také zastavíte u některých naučných tabulí s texty a fotografiemi. Na mnohých z nich objevíte právě jméno Zdeňka Mrkáčka!

V následující ukázce si můžete prohlédnout záznam z živé prezentace fotografií z knihy Zázraky přírody Českého Ráje Zdeňka Mrkáčka,  která proběhla v září roku 2010 v Městském divadle v Turnově, a kterou Martin doprovodil klavírní improvizací přímo na pódiu.  

Derniéra Čertovské pohádky

21. 4. se konala derniéra úspěšného dětského představení Čertovská pohádka režiséra Vlado Štancela s hudbou Martina Hyblera  v kladenském Divadle Lampion. Pohádka běžela na programu tři roky v takřka čtyřiceti reprízách. Nabízíme náhled oficiální stránky tohoto představení s fotografiemi a rozhovory s režisérem. K poslechu přikládáme rovněž jednu z písní, která je součástí pohádky.

Čertovská pohádka

Nové písničky pro dětské sbory!

Martin Hybler se dlouhodobě věnuje tvorbě pro děti a pro dětské sbory různých věkových kategorií. Tradičně již každý rok vzniká v jeho autorské dílně také povinná soutěžní píseň na celorepublikovou sborovou přehlídku „Zpíváme si pro radost“,  která je určena dětským přípravným sborům ve věku mezi 8 a 11 lety v hlasovém obsazení soprán,  alt a doprovodný klavír. Autorkou textů je Romana Zemenová.

Pro tento účel vznikly kupříkladu následující písně:

Pavouk Petr, Hubert a kukačky, Lízátko jahodové, Veverka Terka

V následujících ukázkách Vám nabízíme poslech písní Veverka Terka a Lízátko jahodové v podání soutěžních sborů.

V případě zájmu o partitury písní nás neváhejte kontaktovat.

 

Mezi iluzí a realitou

Dnes je tomu přesně sedmdesát let, kdy v naší zemi definitivně převzala moc komunistická nadvláda a dveře demokracie se občanům prudce zabouchly na dlouhé desítky let. Nastala doba perzekucí a uměle přetvářené reality. K výročí přikládáme skladbu Martina Hyblera „Mezi iluzí a realitou“.

Prosincové koncertní úspěchy Martina Hyblera

Hudba Hradní stráže, dirigent V. Blahunek, Martin Hybler

V prosinci jsme měli možnost vyslechnout skvělou premiéru skladby Martina Hyblera – Fičík, odjezd gladiátorů, která zazněla ve Španělském sále Pražského Hradu. Ve skladbě zazářil velký dechový orchestr Hudba Hradní stráže. Více o skladbě naleznete v listopadovém archivu našich příspěvků:

archiv listopad

Další neméně významnou událostí bylo dvojí provedení Martinova Koncertu pro hoboj a orchestr, a to nejprve v novém sále Filharmonie Hradec Králové a Na Rejdišti v Praze. Koncertního hobojového partu se ujal Vilém Veverka, sólista mezinárodního významu, který stál u zrodu této skladby; doprovázela Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou obdivuhodné dámy – dirigentky Miriam Němcové.

Slunovratem…

Nastal zimní slunovrat, nejtemnější období v roce.  Martin Hybler mu věnoval skladbu Slunovratem pro flétnu, kytaru a smyčce. Zaposlouchejte se do jejích melodií v následující nahrávce…

Starokrásné koledy vánoční vydány!

Vychází další z komorních univerzálních partitur Martina Hyblera! Tentokrát jsou to Starokrásné koledy vánoční – skutečně staré a krásné úpravy koled, které všichni dobře známe, máme je rádi a Vánoce si bez nich neumíme představit. Tyto noty byly vydány v nakladatelství Českého rozhlasu a jsou k dostání v eshopu nakladatelství pod následujícím odkazem:

Starokrásné koledy vánoční, nakladatelství Čro

„Struktury tmy“

Struktury tmy jsou struktury moci. Nemají hranice. Jsou viditelně neviditelné, nedotknutelné, neuchopitelné; nemají kontury, nemají tvary. Jsou všude a nikde. Jsou jemné. Amorfní. Proniknou všude. Jejich povahy jsou nečitelné, jejich záměry nejasné. Jsou problematické a problematizující, je těžké je definovat, těžké se jim bránit. Jsou neustále v naší bezprostřední blízkosti. Všude, kam se pohneme, ve všem, co děláme je elment struktury moci, je stín tmy.

Strach ze struktur moci je stejný jako fobie ze tmy. Tma je nerovný soupeř, protože nemá tvář, a tak ji nemůžeme uhodit, oslovit, oponovat ani v ní vzbudit soucit. Obejme nás jako těsný kabát a chodí všude s námi, dokud se nerozední…

Všichni jsme ve tmě. Tma je strach a nejistota, pochyby. Tma je ale i náš nejosobnější prostor, prostor kladení dovnitř sebe sama, prostor čiré koncentrace bez vizuálního vyrušení okolím. Tma je klid spánku i spočinutí ve věčnosti. Tma je metaforickým prostorem, kde se nám vyjevuje pravda. Když jsem ve tmě, vidím pravdu. Ve tmě se setkávám se strukturou moci tváří v tvář. O čem tam spolu hovoříme? Co mi říkají struktury moci?

„Ty jsi osoba. Jsi k sobě osobní. Tvůj konečný záměr jsi ty sám. Já jsem struktura moci. Můj finální záměr je moje moc. Ty jsi prostředek k uskutečnění mých záměrů, k nabývání mojí moci. Cítíš lásku a bolest. Já vidím pouze srdeční sval a nervy. Ty máš své jméno, já mám tvé evidenční číslo. Jsi buňka v systémovém agregátu.“

Struktury moci narušují osobní struktury odosobněním osobního. Ve strukturách moci je člověk redukován na objekt. Struktury moci negují lidskou autenticitu, lidskou svobodu. Člověk v jejich rámci není cíl, ale pouhý prostředek sloužící jiným cílům, cílům struktur moci.

Struktury moci přerozdělují odměnu času a nespravedlnost práce. Pečlivě organizují naše možnosti i limity, určují povahu svobod, krmí nás mnohostí věcí a zábavy. Nasazují nám masky a udávají role. Přestáváme poznávat sebe sama a vzdalujeme se. Padáme do tmy. Usínáme a máme pocit bezpečí, protože tma je i náš osobní prostor. Jsme uzavřeni ve čtverečku objektivizujícího světa a dokud spíme, jsme spokojení. Je o nás postaráno, a tak můžeme spát. Opovažme se ale probudit!

Co se stane? Narazíme. Zjistíme, že naše velké svobody jsou liché, že jsme zamřížkovaní, že sloužíme strukturám moci jako pouhý generátor energie a času; že se pohybujeme v uzavřené krabici, která nemá cestu ven. Pak naše vlastní identita, naše lidství, naše umění – všechno, co se ve skutečnosti nevejde do čtverečku, začne křičet a zamlátí na dveře světa ve snaze dostat se ze tmy ven na světlo, vysvléct se z masek až do nahoty, která nebude ostudou, ale svobodou…

Jana Kubánková