Večer židovských písní

V posledním říjnovém víkendu jsme přivítali v turnovské synagoze naše milé německé hosty – zpěvačku Julii Boegershausen a pianistu Björna Beweriga.

Julia se přímo specializuje na zpěv židovských písní a židovskou kulturu jako takovou. Tvoří osvětu vyhoštěným židovským autorům z Německa a pořádá také v tomto duchu deduktivní koncerty a projekty.

Julia zpívá v jidiš a doprovází svůj podmanivý hlas židovskými tanci.

Koncert měl krásnou atmosféru a diváci odměnili hosty dlouhým potleskem.

Pod následujícím odkazem najdete video z koncertu:

Julia Boegershausen roztančila synagogu


Being Medea v karanténě.

film Being Medea v karanténě

Divadelní performance našeho mezinárodního souboru Colture Company skončila v karanténě. Po úspěšné premiéře v Drážďanech již na konci roku 2019 jsme získali pozvání na prestižní evropské festivaly, které se kvůli pandemické situaci nemohly uskutečnit a dokonce ani v tomto roce tomu nebude jinak…

Proto jsme se rozhodli vytvořit alespoň online verzi našeho představení a navíc promítnout do celého tématu kontext karantény, izolace a nejistoty z budoucnosti.

BEING MEDEA 2.0 Quarantäne projekt byl podpořen „Česko-německým fondem budoucnosti“  

„Tři ženy se ocitají ve světě mezi včerejškem a zítřkem. Mezi ztrátou a ziskem. Stav nejistoty. Přechodná zóna mezi útěkem a novým životem. 
Médeia opouští svůj domov, aby se s Jasonem vydala vstříc nové budoucnosti a začala nový život. Přitom překonávají malé i velké překážky, vydávají se na cestu do nejistoty a projdou mnoha lidskými osudy. Jason brzy najde v novém světě spojení, zatímco Médea čeká v tranzitní zóně na další vlak. Pár metrů od nového světa ji zastaví plot. Uvízne tam s dalšími dvěma ženami, které mají podobný osud. V inscenaci BÝT MEDEA režisér a autor hry Stephan Bestier se zabývá tématem odchodu z domova a příchodu do nového světa. Médeia se stává příkladnou hrdinkou, která si po staletí klade stále stejnou otázku: Kdo jsem v cizí zemi?
S knihou „Být Médeou 2.0 Karanténa“ vzniká další část, která se zabývá situací v tranzitní zóně. Jak člověk reaguje izolovaně, sám a na vnější vlivy. Projekt BEING MEDEA se mezitím vyvinul v laboratoř, která se zabývá migrací, tolerancí, izolací a sociálními otřesy. Hra o antické postavě Médeie je vždy v centru pozornosti a je zkoumána z okolností, které nás v danou chvíli ovlivňují. KDO JSEM? Otázka, která se opakovaně objevuje.“

Hrají:

Medea: Johanna Withalm, Yvonne Reich a Natalie Renaud-Claus

Jason: Vilém Veverka
Hudba: Martin Hybler

Režie: Stephan Bestier

Německo-česká koordinace: Jana Kubánková

ŽÍT DVAKRÁT je na světě!

ŽÍT DVAKRÁT. Film, který vytvořil náš multi-artový mezinárodní soubor Colture Company, je na světě!

Náš tým v minulých měsících usilovně pracoval navzdory lockdownům, napříč hranicemi, v digitálních vlnách nesoucích se od Kolína nad Rýnem přes Heidelberg a Prahu až do Turnova.

Předlohou filmu se nám stal fascinující příběh výtvarníka Einara Wegenera, který se jako první prokázaná osoba nechal přeoperovat na ženu, krásnou a křehkou Lili Elbe. V prolínání slov, barev, hudby a tance zaznamenáváme téma mužského v ženském a ženského v mužském i koexistenci obou rovin v jediné bytosti.

Přejeme Vám příjemný a inspirativní zážitek!


oficiální stránky souboru

 

Žít dvakrát

Colture Company vyrazila na uměleckou cestu!

Navzdory situaci, navzdory restrikcím. Necenzurujeme, otevíráme a již brzy budeme mít otevřeno i pro vás všechny! Na jaro 2021 připravujeme hned dvě online premiéry! 

Náš tým usilovně pracuje napříč hranicemi, v digitálních vlnách. Pracujeme v týmech, separovaných v rámci svých států a měst, od Kolína nad Rýnem přes Heidelberg a Prahu až do Turnova. Pracujeme samostatně i kolektivně přes obrazovky počítačů, výsledky na papíře posíláme poštou. 

Právě žijeme „Dvěma životy“, tématem transformace. Tato multidisciplinární performance měla mít živou premiéru toto jaro v Heidelbergu. Přesouváme svou performance na půdu filmu.

Předlohou se nám stal fascinující příběh výtvarníka Einara Wegenera, který se jako první prokázaná osoba nechal přeoperovat na ženu, krásnou a křehkou Lili Elbe. V kreativním procesu analyzujeme téma mužského v ženském a ženského v mužském i koexistenci obou rovin v jedné bytosti, váhy, které se obrátí na druhou stranu a vágnosti absolutně vyměřených dvou pohlaví. 

Naše zpracování reaguje z hlediska minulosti na příběh odvahy Einara Wegenera a v současnosti na stále více se odhalující téma trans-lidí a vzestupný počet změn pohlaví u mladé generace 15+, z hlediska budoucnosti pak od-společenštění a od-politizování tématu s pohybem do transcendence a otevřenosti. 

Téma není jen o změně pohlaví, ale i o vymezenosti, až omezenosti našeho vnímání, a rozebírá fenomén jednoty v celku, kdy vše je nějakým způsobem obsaženo v jednom každém z nás. 

Premiéra filmu z kreativního procesu napříč Evropou již v březnu 2021!

Most bez hranic

Jak zareagovat na uzavřené hranice, zbraně na hraničních liniích? Jak vnímat karanténu, lidskou distanci, všechny ty zákazy, omezení, výkřiky “nesmění”? 

Jediné řešení pro to, abychom nerozervali naši multikulturní spolupráci na kusy, bylo postavit mezi námi most, silný most spolupráce a kreativního dialogu, který půjde až za kamenné budovy, dřevěné podia, nutnost jednoty místa a času. 

V reakci na situaci roku 2020 a pozastavení kulturní činnosti jsme se naopak rozjeli a šli do toho. Založili jsme most mezinárodní umělecké spolupráce, mezinárodní soubor umělců z Čech a Německa! A dorazili jsme do cíle! Jsme COLTURE COMPANY! 

Navštivte naše webovky a seznamte se s našimi projekty Colture Company

A nezapomeňte! Není hranic kromě těch, které si vytváříme sami!

Being Medea na Fringe festivalu!

Po úspěšných podzimních premiérách v Čechách a německých Drážďanech se „Being Medea“ představí na prestižním festivalu Fringe v německém Duisburgu.

Oficiální stránky festivalu

Festival je z důvodu koronavirových opatření přesunut z původně plánovaného srpna na říjen, v srpnu na svých stránkách nabídne online skeče a pozvánky na podzimní představení.

Being Medea je společnou autorskou prací německého scénáristy a divadelního režiséra Stephana Bestiera a českého hudebního skladatele Martina Hyblera. Toto psychologické drama dává divákovi nahlédnout do hlubin nitra migrujících žen, jejich vztahu k minulosti a rodné zemi, jejich přítomnosti před branami nové země, k sobě samým. Osobnost Jasona je zpracována unikátním způsobem – nonverbální hudební řečí hoboje a jeho expresivních možností.

Ženský svět je divákovi zprostředkován za plotem, zatímco svobodný Jason se pohybuje v našem svobodném prostoru napříč publikem a ve virtuozních kadencích své sebeprezentace povzbuzuje diváky k interakci.

V roli Medey excelují německé herečky Yvonne Reich, Johanna Withalm a Natalie Renaud-Claus, v roli Jasona pak vynikajicí hobojista Vilém Veverka.

oficiální stránky projektu

Drážďanská premiéra Být Medea

Ve dnech 23. a 24. listopadu se uskutečnila premiéra a první repríza představení Být Medea v rámci festivalu Kunsttage Dresden v německých Drážďanech, ve zcela vyprodaném prostoru Sektor Evolution. Projekt byl podpořen Česko-německým fondem budoucnosti.

Představení je společnou autorskou prací německého scénáristy a divadelního režiséra Stephana Bestiera a českého hudebního skladatele Martina Hyblera. Toto psychologické drama dává divákovi nahlédnout do hlubin nitra migrujících žen, jejich vztahu k minulosti a rodné zemi, jejich přítomnosti před branami nové země, k sobě samým. Osobnost Jasona je zpracována unikátním způsobem – nonverbální hudební řečí hoboje a jeho expresivních možností.

Ženský svět je divákovi zprostředkován za plotem, zatímco svobodný Jason se pohybuje v našem svobodném prostoru napříč publikem a ve virtuozních kadencích své sebeprezentace povzbuzuje diváky k interakci.

V roli Medey excelovaly německé herečky Yvonne Reich, Johanna Withalm a Natalie Renaud-Claus. V roli Jasona se představil vynikajicí hobojista Vilém Veverka.


oficiální web festivalu

Být Medea. Premiéra v Drážďanech se blíží!

Jedna Medea, tři ženy, starý mýtus, nový kontext.

Jaké jsou pocity migrující ženy? Ženy, která opustí vše pro život v nové zemi, pro svého partnera, pro víru v lepší život, aby nakonec stále jen čekala? Jak se mění její reakce v souvislosti s věkem? Jaké to je čekat na hranici svobodného světa, který neotevírá dveře? Prvotřídní herečky vás zavedou až do nitra migrujících žen.

Yvonne Reich, Johanna Withalm, Natalie Renaud-Claus

Yvonne Reich, Johanna Withalm, Natalie Renaud-Claus

Jason. Ztělesnění nového světa. Moderního a progresivního. Jason, muž Medeina života. Jason, otec Medeina dítěte.

Jason jako prvotřídní hobojový hráč, který se nikdy nevyjadřuje verbáními replikami, nýbrž hudební řečí svého hoboje a nonverbální hereckou akcí.

Jason, jeho niterné pocity i touhy ztělesněné lyrickými melodiemi, avantgardními kadencemi i volnou improvivací na pomezí jazzu a ambientu.

Vilém Veverka

Vilem Veverka

Jedinečná autorská spolupráce německého scénáristy a divadelního režiséra Stephana Bestiera a českého hudebního skladatele Martina Hyblera.

Premiérová představení se uskuteční 23. a 24. listopadu od 20:00 hodin v prostoru Sektor Evolution v Drážďanech.

Natalie Renaud-Claus, Vilem Veverka

Projekt vznikl za podpory Česko-německého fondu budoucnosti.