Koncert k Vánocům 2018, jaký byl?

Koncert k Vánocům, to je především jedinečné propojení dětí a dospělých, amatérských a profesionálních umělců na jednom podiu.

Dnes již tradiční Koncert k Vánocům se uskutečnil dne 11. prosince ve velkém sále Kulturního centra Střelnice v Turnově.

Náš Koncert k Vánocům není pouhou koncertní prezentací vánočních děl, nýbrž celým projektem, jehož smyslem je propojit různé amatérské a profesionální hudební celky různých věkových kategorií a podpořit tak celkový růst umělecké úrovně. I v letošním roce jsme proto představili na podiu různé soubory fungující v libereckém kraji a propojili je v jedinečné mezigenerační a umělecké spolupráci. Zcela zaplněnému sálu se tak představil turnovský smyčcový orchestr TOS spolu s profesionálními hráči z Divadla F. X. Šaldy v Liberci a dětský pěvecký sbor Carmina s dospělým pěveckým sborem Musica Fortuna. Krásný program klasických, vánočních i populárnějších skladeb nacvičil a dirigoval Martin Hybler. I v letošním roce jsme dali prostor pro sólová vystoupení nadaným dětem a mladým interpretům. Publiku se představila trombonistka Kamila Maryšková, klarinetistka Theresia Anna Hakenová a zpěvák Dalibor Turek. Celým večerem provázela Jana Kubánková.

moderátorka večera Jana Kubánková uvádí na scénu vzácného hosta – hobojového virtuoza Viléma Veverku

Skutečnými hudebními hody programu bylo sólové vystoupení našeho vzácného hosta – hobojového virtuoza Viléma Veverky, který přednesl celý Koncert pro hoboj a orchestr od W. A. Mozarta. Vystoupení tohoto světově věhlasného hobojisty bylo skutečně nevšedním uměleckým zážitkem. Vilém Veverka se rovněž stal patronem našich mladých sólistů a zahrál si s nimi společně koledu „Já bych rád k Betlému“, speciálně upravenou Martinem Hyblerem pro tuto nevšední příležitost.

výtvarná dílna při Koncertě k Vánocům 2018

Součástí Koncertu k Vánocům 2018 byla i výtvarná dílna pod vedením akademického malíře Vladimíra Vély. Tématem dílny byla malba betlémů a souvisejících symbolů. Malovat mohly děti i dospělí, tvořilo se na skutečná plátna akrylovými barvami v kombinaci se suchým pastelem. Dílny se zúčastnilo přes třicet aktivních účastníků, nejmladším malířům byly čtyři roky. Ve foyer Kulturního centra Střelnice mohli diváci zhlédnout výstavu obrazů z předchozích výtvarných dílen konaných na našich akcích.

Letošní Koncert k Vánocům byl skutečným uměleckým svátkem. Děkujeme vřelému publiku a všem návštěvníkům za skvělou atmosféru a těšíme se na další rok! Děkujeme rovněž partnerům projektu, kteří tuto akci podpořili – městu Turnov a Kulturnímu centruTurnov.

Nezapomeňte navštívit naše fotogalerie z koncertu i výtvarné dílny v následujících příspěvcích! Autorem fotografií je Karel Šírek.

 

Fotogalerie: Koncert k Vánocům 2018

Fotogalerie: Výtvarná dílna z Koncertu k Vánocům

Tradiční Koncert k Vánocům se blíží!

dětský pěvecký sbor Carmina, Martin Hybler

iMUZA Vás srdečně zve na tradiční Koncert k Vánocům, který se uskuteční dne 11. prosince od 19:00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice v Turnově. Tento koncert bude jako již tradičně jedinečným propojením amatérských a profesionálních umělců, dospělých a dětí.

Na koncertě se Vám představí smyčcový orchestr TOS ve spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy; dětský pěvecký sbor Carmina společně s dospělým pěveckým sborem Musica Fortuna. Vyslechnete krásná vánoční díla, koledy i populární melodie z filmů. Dirigovat bude Martin Hybler, večerem Vás provede Jana Kubánková.

Vilém Veverka

Naším vzácným hostem bude hobojový virtuoz Vilém Veverka, který přednese Mozartův hobojový koncert. Jeho vystoupení bude skutečným uměleckým zážitkem! Vilém Veverka bude také patronem dětských a mladých talentů, které vystoupí na našem koncertě jako sólisté. V letošním roce se Vám představí klarinetiska Theresia Anna Hakenová, trombonistka Kamila Maryšková a zpěvák Dalibor Turek.

Vánoční strom dětí a patronky výtvarné dílny Michaely Maupicové z Koncertu k Vánocům 2017

Součástí akce je i doprovodný program – výtvarná dílna s akademickým malířem Vladimírem Vélou. Malují se společné obrazy akrylovými barvami na plátno. Zapojit se mohou děti i dospělí. Dílna se bude konat v Zrcadlovém sále Kulturního centra Střelnice od 18:15 hodin a bude otevřena i během první poloviny koncertu.

Během koncertu budete moci ve foyer před velkým sálem zhlédnout také výstavu obrazů z výtvarných dílen konaných na předchozích námi konaných akcí.

Realizaci koncertu podpořilo město Turnov, Kulturní centrum Turnov a Nadace B. J. Horáčka.

 

 

Za svobodu a demokracii

K dnešnímu Dni boje za svobodu a demokracii, k pohnutým dnům české politiky, která znovu viditelně odhaluje autokraty mezi námi a mechanismy starých struktur, přikládáme skladbu Martina Hyblera se skicami Jany Kubánkové – „Oligarcha globalizátor“.

„Oligarcha globalizátor“  je tak trochu orwellovská kompozice o tom, co se stane, když se do politiky dostane oligarcha – člověk, který se zrodí z peněz a politického populismu – velmi často ze špinavých peněz i nečistých mocenských vztahů; člověk, který si „koupí“ hlasy populistickými bonmoty, sliby a hesly; člověk, který v politice upřednostňuje osobní zájmy nad občanskými a státními…  Vizionářská skladba Martina Hyblera, z roku 2006, která nabývá stále větší aktuálnosti, je zde… Protože onen člověk je zde také…

Vítězí politika osobních zájmů. Cílem politiky těch nejvyšších již není občan ani stát, nýbrž stát a občan se stává prostředkem pro dosažení osobní prosperity politických špiček. Je toto demokracie? …

 

 

 

 

Koncerty k letnímu slunovratu. Fotoreportáž je tu!

Koncerty k letnímu slunovratu. Jaké byly?

Koncert k letnímu slunovratu, 6:00 ráno

Koncerty k letnímu slunovratu jsou koncerty v otevřené krajině. Nabízí tedy vždy nevšední a silný zážitek z hudby, která se rozehrává v přirozeném prostředí  mezi stromy, kopci a zpěvem ptáků.

Karel Dohnal jako Harlekin, na pozadí obraz vytvořený na výtvarné dílně

Letos jsme měli v rámci prvního – večerního koncertu možnost přivítat skutečně vzácného hosta a velkého umělce klarinetu, Karla Dohnala, který nás zcela ohromil nejen svou hrou, ale především naprosto strhující interpretací a scénováním postavy Harlekina, o němž skladba na programu pojednávala. Karel Dohnal nenechal publikum dospělé i dětské většinu času odpočinout od smíchu! Skladba K. H. Stockhausena Harlekin je nesmírně technicky náročná hodinová kompozice pro sólový klarinet, která navíc vyžaduje po svém hráči bohatý dramatický výkon. Jde tak spíše o jakousi performance. Harlekin získal své osobité kouzlo nejen díky Karlu Dohnalovi, ale i díky prostoru pod starým dubem, kde Karel postavu rozehrál.

Koncert k letnímu slunovratu, sólistky Melanie Matějka a Jana Kubánková, orchestr TOS, diriguje Martin Hybler

O šesté hodině ranní následující den se uskutečnil koncert „TOS a hosté“, kde se představilo Turnovské orchestrální sdružení spolu s profesionálními sólisty – flétnistkou Melanie Matějkovou, kytaristou Štěpánem Matějkou a houslistkou Janou Kubánkovou. V sólovém čísle se rovněž výborně představila patnáctiletá houslistka Barbora Sulková. Posluchači se nezalekli brzké hodiny ranní a přišli v hojném počtu. Odměnou jim byla překrásná atmosféra ranních Dolánek a vycházejícího slunce.

plenér, společná malba obrazů

V rámci doprovodného programu měli návštěvníci možnost vyzkoušet si malbu obrazu v otevřené krajině. Přírodovědec Zdeněk Mrkáček pak nabídl vyprávění o okolní přírodě a přírodních i živočišných druzích vyskytujících se v oblasti Dolánek.

Koncerty k letnímu slunovratu se konaly za finanční podpory města Turnova. Více o Koncertech k letnímu slunovratu a fotodokumentaci z akce nabídneme v dalších dnech!

Koncerty k letnímu slunovratu. Další informace!

oficiální plakát

Již tuto sobotu se setkáme v krásném prostředí Dolánek u Turnova nad tóny a barvami. Rockové pódium ani ozvučenou scénu ale nečekejte! Naše pódium je příroda sama. Tato akce bude křehká jako příroda kolem. Naším záměrem není vyrvat prostor z kontextu krajiny ale naopak se zharmonizovat s prostředím a načerpat z něj inspiraci, klid a vnitřní sílu, kterou člověku odpradávna dával pobyt v přírodě, zejména pak v období letního slunovratu. Tato akce je pro všechny, kdo chtějí alespoň na chvíli utéct z hluku, vzájemné odcizenosti a agresivity moderního světa.  

Přesný harmonogram akce naleznete na oficiálním plakátu v tomto příspěvku a v pravém sloupci „Nejbližší akce“ na těchto webových stránkách.

Patronem výtvarné dílny se stal skvělý akademický malíř Vladimír Véla, který povede vaše tahy štětcem na plátna v otevřeném prostoru. Dílna je určena dětem i dospělým. S těmito společnými obrazy se v blízké budoucnosti budete mít možnost ještě setkat při milé příležitosti, kterou pro vás připravujeme jako překvapení!

Doporučujeme vzít s sebou piknikovou deku na sezení na zemi, případně něco na opečení na ohni, který bude planout už v čase mezi přírodovědnou přednáškou a večerním koncertem.

Těšíme se na vás!

Koncerty k letnímu slunovratu. Na co se můžete těšit?

Koncerty k letnímu slunovratu se uskuteční v sobotu 16. června od 19 hodin a v neděli 17. června od 6 hodin v místě bývalého koupaliště v Dolánkách u Turnova. Součástí akce je rovněž doprovodný program pro děti i dospělé. Akce se koná za finanční podpory města Turnova.

Karel Dohnal jako Harlekin

V sobotu od 19:00 hodin vám nabídneme nevšední hudebně-dramatické představení Harlekin skladatele K. Stockhausena v jedinečném provedení skvělého klarinetisty Karla Dohnala. Tato skladba je extrémně náročná, na celém světě ji hraje pouze několik hráčů a je tedy velkou vzácností ji slyšet, vidět a zažít. Určitě tedy této možnosti využijte! Karel Dohnal rozehraje skvěle nejen svůj klarinet, ale samotnou postavu Harlekina v neopakovatelných scénkách, které pobaví Vás i Vaše děti! Skladba je interaktivní, Harlekin bude komunikovat s přírodou kolem sebe a pravděpodobně zapojí do hry i Vás!

V neděli od 6:00 hodin ráno, v krásné atmosféře bezprostředně po východu slunce, budete moci vyslechnout koncert orchestru TOS pod vedením Martina Hyblera a sólistů – flétnistky Melanie Sabel, kytaristy Štěpána Matějky, houslistky Jany Kubánkové a Barbory Sulkové.

Koncert k letnímu slunovratu na vrchu Zebín u Jičína

V rámci doprovodného programu si budete mít možnost vyzkoušet malbu obrazů na plátna v otevřené krajině (tzv. plenér) pod vedením profesionálního akademického malíře. Tato netradiční výtvarná dílna se bude konat v sobotu od 16 hodin. V 17 hodin pak bude následovat povídání o přírodě s přírodovědcem a znalcem českorajské krajiny RNDr. Zdeňkem Mrkáčkem.

Vstupné na celou akci je dobrovolné. Na případnou nepřízeň počasí jsme připraveni! Těšíme se na Vás!

Slunovrat se blíží!

Další akce z cyklu „Koncerty v krajině“ je za dveřmi. Srdečně Vás zveme na uměleckou produkci do otevřené krajiny! Konat se bude 16. a 17. června v prostoru Dolánek u Turnova.

Těšit se můžete na působivé hudebně-dramatické představení, dále pak na netradiční ranní koncert; malbu obrazů v otevřené krajině pod vedením akademického malíře a přírodovědnou přednášku, to vše pro děti i dospělé! Více informací Vám budeme odhalovat v průběhu následujících týdnů!

Pod následujícím odkazem nabízíme ochutnávku z Koncertu v krajině na vrchu Zebín a ve Valdštejnské Lodžii u Jičína: