Prosincové koncertní úspěchy Martina Hyblera

Hudba Hradní stráže, dirigent V. Blahunek, Martin Hybler

V prosinci jsme měli možnost vyslechnout skvělou premiéru skladby Martina Hyblera – Fičík, odjezd gladiátorů, která zazněla ve Španělském sále Pražského Hradu. Ve skladbě zazářil velký dechový orchestr Hudba Hradní stráže. Více o skladbě naleznete v listopadovém archivu našich příspěvků:

archiv listopad

Další neméně významnou událostí bylo dvojí provedení Martinova Koncertu pro hoboj a orchestr, a to nejprve v novém sále Filharmonie Hradec Králové a Na Rejdišti v Praze. Koncertního hobojového partu se ujal Vilém Veverka, sólista mezinárodního významu, který stál u zrodu této skladby; doprovázela Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou obdivuhodné dámy – dirigentky Miriam Němcové.