Židovské housle v turnovské synagoze

V neděli 12. května zazněl v krásné synagoze v Turnově recitál houslistky Jany Kubánkové za klavírního doprovodu Martina Hyblera s názvem Židovské housle klasického repertoáru. Posluchači mohli vyslechnout díla židovských autorů pro housle, která si svou kvalitou a hloubkou vydobyla místo v klasickém houslovém repertoáru. Zaznělo například třívěté dílo Ernsta Blocha Baal Shem, s podtitulem „Epizody z chasidského života“, přímo inspirované židovskou kulturou, či Kol Nidrei – Hebrejská melodie Maxe Brucha. Dále mohli posluchači vyslechnout celou sonátu pro housle sólo od skvělého českého židovského autora Ervína Schulhoffa či část Serenády pro housle a klavir od Alexandra Zemlinského.