Tradiční Koncert k Vánocům se blíží!

dětský pěvecký sbor Carmina, Martin Hybler

iMUZA Vás srdečně zve na tradiční Koncert k Vánocům, který se uskuteční dne 11. prosince od 19:00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice v Turnově. Tento koncert bude jako již tradičně jedinečným propojením amatérských a profesionálních umělců, dospělých a dětí.

Na koncertě se Vám představí smyčcový orchestr TOS ve spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy; dětský pěvecký sbor Carmina společně s dospělým pěveckým sborem Musica Fortuna. Vyslechnete krásná vánoční díla, koledy i populární melodie z filmů. Dirigovat bude Martin Hybler, večerem Vás provede Jana Kubánková.

Vilém Veverka

Naším vzácným hostem bude hobojový virtuoz Vilém Veverka, který přednese Mozartův hobojový koncert. Jeho vystoupení bude skutečným uměleckým zážitkem! Vilém Veverka bude také patronem dětských a mladých talentů, které vystoupí na našem koncertě jako sólisté. V letošním roce se Vám představí klarinetiska Theresia Anna Hakenová, trombonistka Kamila Maryšková a zpěvák Dalibor Turek.

Vánoční strom dětí a patronky výtvarné dílny Michaely Maupicové z Koncertu k Vánocům 2017

Součástí akce je i doprovodný program – výtvarná dílna s akademickým malířem Vladimírem Vélou. Malují se společné obrazy akrylovými barvami na plátno. Zapojit se mohou děti i dospělí. Dílna se bude konat v Zrcadlovém sále Kulturního centra Střelnice od 18:15 hodin a bude otevřena i během první poloviny koncertu.

Během koncertu budete moci ve foyer před velkým sálem zhlédnout také výstavu obrazů z výtvarných dílen konaných na předchozích námi konaných akcí.

Realizaci koncertu podpořilo město Turnov, Kulturní centrum Turnov a Nadace B. J. Horáčka.

 

 

Workshop finalistům!

Poslední lednový víkend věnovala Jana Kubánková skvělým dětským finalistům pěvecké soutěže Sanremo Junior. Uspořádala pro finalisty semináře na téma Tréma a práce se stresem. Děti si vyzkoušely různé užitečné techniky, které eliminují stres a posilují sebedůvěru. Pracovali jsme s dechem, vyzkoušeli si progresivní relaxaci a aktivní imaginaci. Děti byly skvělé a věříme, že na závěrečném finálovém večeru za doprovodu symfonického orchestru zazáří!

oficiální stránka soutěže Sanremo Junior

 

První střípky z Koncertu k Vánocům!

dětský pěvecký sbor Carmina a orchestr TOS

Je to již jeden týden, co jsme ve velkém sále Kulturního centra Střelnice v Turnově přivítali plný sál nadšených posluchačů a nabídli jim krásné chvíle s hudbou… Návštěvníci mohli vyslechnout například krásnou suitu z pohádky Tři oříšky pro Popelku či pásmo staročeských koled ve druhé polovině koncertu.

Na pódiu se představil orchestr TOS spolu s hráči Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Vystoupil i dětský pěvecký sbor Carmina. Jako náš hlavní host vystoupil houslový virtuoz Bohuslav Matoušek. Dirigentem a uměleckým vedoucím celého projektu byl Martin Hybler. Večerem provázela Jana Kubánková.

Na našem koncertě jsme dali ale především prostor dětem a mladým instrumentalistům. Ti statečně usedli do orchestru k dospělým a profesionálním hráčům. Nejmladšímu hráči – klavíristovi Martinu Markovi, bylo deset let.

Julie Pospíšilová s orchestrem TOS

Děti se rovněž představily v rolích sólistů – byly to slečny Julie Pospíšilová, Kristýna Kalkusová, Karolína Janatková a Barbora Sulková. Děvčata zahrála sólově s orchestrem a poté i dohromady s panem Bohuslavem Matouškem.  Dostala tato vystoupení jako odměnu za velkou snahu a sesbírané úspěchy, které získala v předešlém roce.

Celkem se na podiu prezentovalo 34 dospělých amatérských i profesionálních hráčů a 46 dětí.  Samotnému koncertu předcházela pečlivá příprava orchestrálních hráčů i sólistů. Náročný program, který jsme na koncertě prezentovali, vyžadoval pečlivou a častou domácí přípravu ze strany orchestru a každotýdenní několikahodinové společné secvičování  s Martinem Hyblerem.

Barbora Sulková a Bohuslav Matoušek

Pro mladé sólisty byl tento program mezní nejen kvůli náročnosti skladeb, ale i psychickému zvládnutí celé situace – vystoupení s orchestrem vyžaduje obrovské odhodlání a zodpovědnost, perfektní připravenost a plnou koncentraci na daný úkol. Děti vše zvládly výborně a možnost prezentovat se na takovém koncertě, jakým byl tento, jim přinesla cenné zkušenosti nejen pro nástrojovou hru, ale především pro budoucí nutnost zvládat náročné úkoly, které na ně kladou kupříkladu vzdělávací zařízení.

Celý koncert provázela skvělá atmosféra a vstřícné přijetí publika, které hráče odměnilo v samotném závěru potleskem vestoje.

V příštích týdnech Vám nabídneme další fotografie a videa z koncertu, k dispozici Vám bude rovněž profesionální audio nahrávka celé akce.

Děkujeme všem, kteří na koncert přišli a podpořili tak spolu s námi především naše dětské instrumentalisty!

 

 

 

Srdečně Vás zveme na Koncert k Vánocům!

Koncert k Vánocům se uskuteční dne 7. prosince od 19:00 hodin ve velkém sále Kulturního centra Střelnice. Koncert se koná ve spolupráci s Kulturním centrem Turnov a za podpory města Turnova. Těšit se můžete na krásné vánoční skladby v podání dětského pěveckého sboru Carmina a orchestru Turnovské orchestrální sdružení ve spolupráci s profesionálními umělci z Liberce a Prahy.
Jak již název napovídá, není to „pouze“ vánoční koncert, nýbrž koncert k Vánocům – je to umělecký dárek, který si budete moci rozbalit spolu s námi. Na koncertě totiž uvítáme vzácného hosta – houslového virtuoza Bohuslava Matouška. Na podiu se Vám navíc v sólových skladbách představí také děti a mladí talentovaní umělci Turnovska. Tyto děti během loňského roku projevily velkou píli a snahu ve svém uměleckém vzdělávání a my je nyní odměníme možností zahrát si sólově s orchestrem a s velkou uměleckou osobností, jakou je právě houslista Bohuslav Matoušek.
Součástí koncertu je také doprovodný program – výtvarná dílna pro děti i dospělé. Zde budou mít návštěvníci všech věkových kategorií možnost aktivně se zapojit do malby společného vánočního obrazu. Dílna bude otevřena od 18:15 hodin v Zrcadlovém sále KC Střelnice. Patronkou dílny je akademická malířka Michaela Maupicová.

Vstupné na koncert i doprovodný program je dobrovolné.

Těšíme se na Vás!

 

Koncert k Vánocům na internetových portálech:

Kulturní centrum Turnov

Turnovsko v akci

Projekt Hudba otevřená

Projekt Hudba otevřená vznikl v roce 2016 jako platforma podpory kulturního vývoj česko – německého pohraničí v oblasti historické Lužice a severu Čech. Jeho unikátním smyslem je nejen podpořit uměleckou produkci jako takovou, ale i zapojit aktivní umělce z dané oblasti, a to jak profesionální, tak amatérské. Jana a Martin společně s dalšími profesonálními umělci, flétnistkou Melanie Sabel a kytaristou Štěpánem Matějkou připravili několik koncertů v této oblasti. Uměleckým zástupcem amatérské hudební sféry byl  smyčcový orchestr z města Turnova. Projekt funguje pod záštitou Česko-německého fondu budoucnosti.