Kultura masa aneb dodatek k prezidentským volbám

Česko volí politiku manipulace a lží. Česko vybírá populistické bonmoty namísto argumentů podložených verifikovanými informacemi. Namísto toho, abychom jednali skutečně svobodně a vedli se skrze kritické uvažování k politické změně, inklinujeme k autokratům užívajícím nástroje předrevolučních struktur. Žijeme již takřka třicet let v demokratickém státě, žijeme kvalitní životy. Netrpíme hlady ani válkou. Disponujeme svobodou, užíváme hmotné prosperity a jsme v bezpečí. Přesto stále nejsme schopni vyrůst mentálně natolik, abychom konečně vytvořili kultivované politické prostředí a vyvolili si reprezentanta podle zdravého rozumu.

Nezanedbatelná část české společnosti neumí pracovat s informacemi. Neuvažuje kriticky, ale pouze konzumuje informace v pokud možno jednoduché podobě a bez potřeby porozumět celému kontextu konkrétní problematiky. Racionalita je mimo jiné svázaná s dobrým vzděláním, kritické myšlení a otevřená mysl lépe kvete v uspokojivých životních podmínkách a podpůrném otevřeném prostředí. Lidé, kterým se dostalo nízké vzdělání a jsou sociálně a materiálně slabí, ale nakonec i lidé, kteří prosperují a vzdělaní jsou, ale zůstali ve svém postoji k informacím pasivní, proto nebudou volit podle racionálních argumentů, nýbrž „podle srdce“. Jejich kandidát je lidový, jednoduchý, srozumitelný a spíše radikální než rozhodný a identifikuje se s nimi chováním „normálního“ občana jakými jsou oni. Taková osoba pracuje s emocemi lidí, využívá jejich slabosti a manipuluje chytře se strachy, frustracemi a iracionalitou dané skupiny. Tento člověk využívá své politické zkušenosti a schopnosti k naplnění vlastních zájmů a mocenských tužeb na individuální i politické úrovni. Neotevírá rovný dialog a když potřebuje, ignoruje zásady elementární lidské slušnosti, vnitřních morálních zásad a občas podle potřeby zohýbá i samotný zákon.

Sklízíme třicetiletou úrodu našeho hlubokého pragocentrismu a nedostatečné vyváženosti mezi regiony a velkými městy. Sklízíme úrodu našeho neuspokojivého vzdělávacího systému, založeného na poslušnosti, pasivním příjmu a memorování informací a následném hodnocení podle schopnosti zopakovat memorované. Sklízíme úrodu naší masové kultury, která zaměnila skutečný tvůrčí a kultivující prostor umění za jednoduchou, hlasitou, hrubou a invazivní zábavu „syrového masa“. Pak jednoduše podlehneme hrubé, invazivní, jednoduché a syrové manifestaci síly, moci a slibu. My Češi stále většinově volíme „kulturu masa“ namísto kultivovanosti, pravdy, transparentnosti a důstojnosti. Změna bolí. Obracíme se namísto růstu zpět, což nás ale jednoho dne bude bolet ještě víc a možná nám to i zlomí vaz…

Jana Kubánková

Miro Žbirka a Martin Hybler v Praze

19. prosince se v Kongresovém centru Praha uskutečnil koncert Miro Žbirka Symphonic and Beatles, kde zazněly písničky v aranžmá Martina Hyblera. Orchestr rovněž zahrál Martinovu skladbu Melodicon, složenou na motivy Mekyho písní.

Tento úspěšný crossoverový projekt se těší zájmu široké veřejnosti již po sedm let a nadále pokračuje. Dvorní aranžér Mekyho, Martin Hybler, dokázal vytvořit krásné a barevné symfonické úpravy, které Mekyho písním padnou jako ulité a podmaňují si obecenstvo napříč Českou i Slovenskou republikou.

Workshop finalistům!

Poslední lednový víkend věnovala Jana Kubánková skvělým dětským finalistům pěvecké soutěže Sanremo Junior. Uspořádala pro finalisty semináře na téma Tréma a práce se stresem. Děti si vyzkoušely různé užitečné techniky, které eliminují stres a posilují sebedůvěru. Pracovali jsme s dechem, vyzkoušeli si progresivní relaxaci a aktivní imaginaci. Děti byly skvělé a věříme, že na závěrečném finálovém večeru za doprovodu symfonického orchestru zazáří!

oficiální stránka soutěže Sanremo Junior

 

Prosincové koncertní úspěchy Martina Hyblera

Hudba Hradní stráže, dirigent V. Blahunek, Martin Hybler

V prosinci jsme měli možnost vyslechnout skvělou premiéru skladby Martina Hyblera – Fičík, odjezd gladiátorů, která zazněla ve Španělském sále Pražského Hradu. Ve skladbě zazářil velký dechový orchestr Hudba Hradní stráže. Více o skladbě naleznete v listopadovém archivu našich příspěvků:

archiv listopad

Další neméně významnou událostí bylo dvojí provedení Martinova Koncertu pro hoboj a orchestr, a to nejprve v novém sále Filharmonie Hradec Králové a Na Rejdišti v Praze. Koncertního hobojového partu se ujal Vilém Veverka, sólista mezinárodního významu, který stál u zrodu této skladby; doprovázela Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou obdivuhodné dámy – dirigentky Miriam Němcové.

Podzim s moderní tvorbou

Během celého podzimu se Jana Kubánková objevila v čele orchestru Berg – unikátního tělesa interpretujícího soudobou tvorbu. Na koncertech jste mohli vyslechnout světová díla významných autorů, jakými je například Arvo Part, Tristan Murail či Agata Zubel.

I v následující sezóně 2018 se můžete těšit na zajímavé a bezesporu neokázalé programy!

 

iMUZA v roce 2018

Milí přátelé a příznivci umělecké iniciativy iMUZA!

Věříme, že jste si užili adventního času i vánočních svátků podle svých představ a do dalšího roku vstoupili tou správnou nohou.

I v následujícím roce se můžete těšit na umělecké počiny iMUZY. Co pro Vás připravujeme?

Další akci z Vámi oblíbeného cyklu Koncerty v krajině, na níž oslavíme letní slunovrat. Jak už název napovídá, půjde o koncert přímo v srdci přírody Českého Ráje. V rámci této akce se můžete opět těšit i na malbu obrazů s akademickými malíři, rovněž v přímo v krajině. Jako překvapení jsme pro Vás připravili setkání a besedu s významným znalcem české krajiny.

Koncert pro republiku. Tento koncert bude věnován tématu sta let výročí založení samostatného českého státu. Koncert proběhne v Praze a můžete se těšit na velké hudební profesionální osobnosti, které provedou především české soudobé skladby. Koncert bude provázen mluveným slovem.

I v příštím prosinci uskutečníme Koncert k Vánocům, na němž kromě významného hosta vystoupí také talentované děti a mladí muzikanti Turnovska.

Kromě těchto tří velkých akcí se samozřejmě můžete těšit i na naše recitály, autorskou tvorbu, vzdělávací pořady a mnoho dalšího. O akcích Vás budeme informovat během celého roku.

Těšíme se na Vás a přejeme Vám kreativní rok 2018!